• Drahobejlova 40 Praha 9 - Libeň

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODU
Úvodní ustanovení
Tento internetový obchod spravuje PROFLUID Controls,s.r.o. Vladycká 1542/7, Praha 10

V případě nákupu můžete zvolit platbu hotově, či převodem. V případě výběru hotovostní platby, můžete být požádáni o úhradu zálohy na prodejně. V případě platby převodem budete požádáni o zaslání platby, či zálohy na účet před započetím výroby.

Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.